Bestyrelsen i Brønderselv Lystfiskeriforening består af 7 medlemmer, som på generalforsamlingen er valgt for en periode på 2 år. Formanden og kasseren vælges også på skift for 2 år.

Bestyrelsens arbejde skal opfylde foreningens formål og generalforsamlingens beslutninger, og det er meget alsidigt, hvad man skal beskæftige sig med.

For at få mest arbejde fra hånden har bestyrelsen nedsat en række udvalg, hvor hvert bestyrelsesmedlem er formand for mindst ét udvalg. Udvalgsformanden supplerer sit udvalg med det antal medlemmer, der er brug for.

Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium og et budget, som udvalgene skal efterleve. Når udvalgene holder sig indenfor kommissoriet og budgettet, har de stor handlefrihed. Dog kan bestyrelsen ekstraordinært gribe ind i udvalgenes arbejde, hvis det bliver nødvendigt.
Med udvalgenes indsats bliver bestyrelsen ikke en flaskehals, og flere medlemmer bliver engageret i foreningslivet.

Ønsker du du at give et nap med i foreningens arbejde eller få en sag behandlet i bestyrelsen, kan du henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne opført på listen nedenunder.

Formand: Jens Andersen, Vester Alle 19, 9760 Vrå, 30 40 14 07

Næstformand: Gert Kristensen, Søndermarken 8, 9760 Vrå, 98 98 10 86 / 30 27 29 26

Kasserer: Lars Jakobsen, Lærkevej 9, 9440 Aabybro, 26 28 75 07

Sekretær: Samuel Sonne, Tolstrupvej 36, 9700 Brønderslev, Tlf. 23 42 32 91

Arrangementer: Martin Rubæk, Golfbakken 22.1.15, 9000 Aalborg, 20732705

Junior leder: Peter Kristensen, Fini Henriques Kvarter 18, 9700 Brønderslev, 29 11 28 42

Materialer: Rasmus Hougesen, Borupvej 20, 9760 Vrå, 21 42 49 61

Næste senior arrangementer

tirsdag 20. februar 2018
Klubaften
tirsdag 27. februar 2018
Klubaften - Sildebord
tirsdag 6. marts 2018
Klubaften
tirsdag 13. marts 2018
Klubaften - Støbning af jighoveder til torsk
tirsdag 20. marts 2018
Klubaften

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.