Nørreå er et tilløb til Ryå, som løber nord og vest for Brønderslev og har sit udløb i Ryå lidt opstrøms for Ø. Hjermitslev Bro.

Forening har sit fiskevand fra Jerslevvej og til udløbet i Ryå. Dog er der på det seneste blevet en del huller, hvor vi ikke må fiske. (Se aflysningerne på kortet).

Vandløbet er 2-4 meter bredt med meget høje brinker og kraftig, udhængende bevoksning i sommerperioden. Åen er dyb med god strøm og særdeles gode skjulepladser. Den kan være svær at fiske i, når vegetationen står højt, men den er et spændende vandløb.

Der kan på sine dage være mange havørreder i åen. Her bruges opstrøms spin, dog fisker enkelte med orm eller en lille wobler. Der bliver også taget fisk på nogle sparsomt klædte vådfluer. F.eks March Brown Silver har en del fisk på samvittigheden.

Åen har igen en pæn bækørredbestand, hvor man kan opleve perioder, hvor fiskene ringer godt. Der er udprægede bidetider, hvor fiskene ringer overalt, meden åen kan ligge død hen i andre perioder. Man behøver ikke at kunne kaste langt, da det er let at skjule sig i bredvegetationen.Til gengæld skal man kunne kaste præcist og kunne lægge fluen stille på vandet. Små sorte fluer er ofte gode.

Man skal huske at benytte de anviste parkeringspladser, og kun færdes på stierne langs åen.

Næste senior arrangementer

tirsdag 20. februar 2018
Klubaften
tirsdag 27. februar 2018
Klubaften - Sildebord
tirsdag 6. marts 2018
Klubaften
tirsdag 13. marts 2018
Klubaften - Støbning af jighoveder til torsk
tirsdag 20. marts 2018
Klubaften

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.