I Ryå-vandsystemet, som Nørreå også er en del af, forekommer der følgende fisk: Havørreder, bækørreder, enkelte laks, gedder, aborrer, skallere, brasen, ål, gruntling, smelt, bæk, flod- og havlambret. Der bliver endvidere fanget enkelte helt og skrubbere.

Havørred:
Havørrederne kan fanges som "grønlændere" i vinterkolde år i den nederste del af Ryå. Det er bedst, når der ligger is på kanterne af åen. De fanges oftest, når vandet går mod ebbe i Limfjorden og vandet igen begynder at løbe nedstrøms i åen.

Ellers begynder enkelte blanke havørreder at komme ind i åen i midten af maj. Man kan opleve et spændende tørfluefiskeri efter havørreder fra midten af juni, når majfluerne sværmer. Opgangen fortsætter hen over sommeren, men der er normalt en god opgang i uge 29-30. Resten af året kommer fiskene i en jævn strøm afhænig af vejr og vandstand. I tørre sæsoner trækker fiskene hurtigt op i åen, og strækningerne ovenfor Brønderslev fisker bedst, medens i våde og kølige somre, er fiskene længere om at trække op og fanges over hele åens længde. Ved meget høj vandstand, fanger man ofte godt på Ø. Hjermitslev strækningen.

De fleste havørreder i åen ligger på 40-60 cm, men der kan godt fanges større fisk. Dog er fisk over 1o kg sjældne, selvom den største, der er fanget var 13,5 kg.

Ved havørredfiskeriet bliver der hvert år fanget enkelte laks. Den største blev taget under elektrofiskeriet og var 135 cm lang. Ugen efter blev der taget en på 10 kg samme sted.

Bækørreder:
Tidligere var der er god bækørredbestand i både Nørre å og Ryå, men med den intensive avl på havørreder, begyndte denne bestand at svinde meget. Desuden kan en bækørredbestand ikke tåle hårdt fiskeri, idet en bækørreder er omkring 6-7 år om at blive 40 cm. hvorfor der er en stor risiko for, at den blive fanget i denne periode.

Brønderslev Lystfiskeriforening besluttede for nogle år siden, at vi i vores udsætningsarbejde ville satse på bækørreder, så både børn og ældre over hele sæsonen kan mærke noget, der napper, og ikke skal vente længe, før man fanger en havørred. Desuden får man fiskeriet spredt ud over hele åens strækninger og over hele sæsonen, hvis nogle af medlemmerne fisker bækørreder i de mindre vandløb.

De senere år har foreningen derfor ved elektrofiskeriet taget rogn og mælk fra bækørredmoderfisk og ladet det indgå i udsætningsmaterialet. Desuden er der indført forhøjet mindstemål på 35 cm, og det er god kotyme, at man i det hele taget genudsætter bækørrederne. Derfor er der efterhånden begyndt at kunne fanges pæne bækørreder både i Ryå og Nørre å. Der bliver nu igen drevet et målrettet tørfluefiskeri efter denne rødplettede ørred.

Gedder:
Der har altid været mange gedder i Ryå. Dog er bestanden oppe i åen ved Brønderslev holdt nede ved elektrofiskeriet, hvor foreningen har lov til at opfiske gedderne og sætte dem ud i Kraghede søen.

Nedstrøms Manna By begynder der igen at være flere gedder, og omkring Vildmosen er der et godt geddefiskeri. Når højvande i Limfjorden presser saltvand ind i åen, flygter skallere foran saltvandet op i åen. Her kan man opleve, at gedderne samles i stimer ved en smal kanal igennem grøden, for her er det let at fange de optrækkende byttefisk. Mange lystfiskere har oplevet at fange 10-20 gedder på kort tid, når man er heldig at få de rette betingelser. Gedderne bliver sjældent kæmpestore, men fisk fra 60-100 cm er almindelige. Der er et et helt uopdyrket potentiale i fluefiskeri efter gedder i den nederste del af Ryå.

Aborre:
I den nederste del af Ryå er der om vinteren et godt fiskeri efter aborrer. Det er fisk op til 1 kg, der oftest fanges, men der landes også større eksemplarer. De fanges ofte bedst på orm eller gulp, men kan også fanges på almindeligt spinnegrej. Små woblere kan også være gode.

Ål:
Der er nu ligesom alle andre steder næsten ingen ål tilbage i åen. Tidligere var det en stor ålebestand, som medlemmerne fiskede efter med tat efter om natten. Man kom før mørkets frembrud og sad der ofte til det blev lyst, hvorefter man kørte hjem med en god sækfuld ål. Det er desværre en saga blot, og nattens havørredfiskere ville nok få et chok, hvis de rendte på en åletatter i bulder mørke.

Brasen og skallere:
Enkelte medlemmer morer sig med at fiske skallere og brasen i Ryå. Det foregår nede i Vildmosen ved Toftegårds Bro. Her kan man gøre gode fangster på medegrej. Brasen bliver stor, og fisk på 3-5 kg er ikke helt sjældne. Det kan være en god idé at tage børnene med herud, så de kan opleve, hvor spændende det kan være at se, når flådet hopper, og man får en stor fisk op. Brasnerne samles i stimer ved gydningen i april. Her kan man være heldig at gøre gode fangster.

Sudere:
I Kraghede søen kan der foruden gedder og aborrer også fanges sudere. Her oplever man, når hylden blomstrer, at sivene pludselig bevæger sig. Det er suderne, der fouragerer eller gyder mellem planterne. Man skal være yderst forsigtig, når man fisker sudere, for de er meget sky. Det er bedst at sidde stille på en klapstol og med en lang stang at medefiske. Regnorm og majs bruges ofte som agn.

Suderne i Kraghede søen kan opnå en pæn størrelse, og vi har medlemmer, som hvert år kommer til søen p.g.a. suderne og oplevelserne i de lyse sommernætter ved søen.

Næste senior arrangementer

tirsdag 20. februar 2018
Klubaften
tirsdag 27. februar 2018
Klubaften - Sildebord
tirsdag 6. marts 2018
Klubaften
tirsdag 13. marts 2018
Klubaften - Støbning af jighoveder til torsk
tirsdag 20. marts 2018
Klubaften

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.