Når du bliver medlem af Brønderslev Lystfiskeriforening får du lov til at fiske på få foreningen fiskevand i Ryå, Nørreå og Kraghede søen. Endvidere har foreningens medlemmer mulighed for at benytte udvekslingskort til Nordjysk Lystfiskeriforening (Lindenborg å) og Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn (Elling å).

Brønderslev Lystfiskeriforening tilbyder sine medlemmer foreningsbladet Gællespalten, der udkommer digitalt 4 gange om året. Desuden kan man deltage i en lang række aktiviteter, som foreningen afholder. Det gælder både for juniorer, senior- og pensionistmedlemmer. Man kan deltage i mange spændende aktiviteter med vandplejen såsom udsætninger, elektrofiskeri efter moderfisk, udlægning af gydegrus, renholdelse af gydebanker og meget mere.

Som medlem af Brønderslev Lystfiskeriforening  bliver du samtidig medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Fra Danmarks Sportsfiskerforbund får du bladet Sportsfiskeren tilsendt 7 gange om året. Desuden kan du gøre brug af forbundets lange række af rabatordninger, og du kan deltage i DSF`s mange kurser for medlemmerne. Se mere på www.sportsfiskeren.dk

Når du er medlem af Brønderslev Lystfiskeriforening, har du samtidig fiskeret i Sammenslutningen Nedre Ryå's fiskevand, hvilket vil sige, at du må fiske faktisk helt ud til udløbet i Limfjorden, dog undtaget enkelte strækninger, disse strækninger er mærket på fiskekortene for både Brønderslev Lystfiskeriforening og Sammenslutningen Nedre Ryå.
Se mere på www.nedre-ryaa.dk

Senior
Kontingent kr. 885,00

Ungdom 18-25 år
Kontingent kr. 685,00

Junior
Kontingent kr. 685,00

Pensionist fra året fyldt 65
Kontingent kr. 290,00
Familie
Kontingent kr. 1385,00

 

Indmeldelse foregår via fiskekort.dk

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.