Biologerne fra DTU Aqua har som led i forarbejdet til en undersøgelse af bækørredbestanden i Ryå- vandsystemet el-fisket strækningen fra Tolstrupvej til Saltumvej i Nørre å. Der blev fanget en del bækørreder, hvor nogle af dem blev pit-mærket (et lille indvendigt mærke), som kan aflæses med en scanner. Desuden fik fiskene klippet fedtfinnen af, således at man kan se, at fisken er mærket.

maerket fisk

Hvis man som lystfisker fanger en finneklippet bækørred, skal man genudsætte den så skånsomt som muligt. Hvis den er så skadet, at den ikke kan genudsættes, skal man lægge fisken i fryseren og give besked til: Jens Andersen, Tlf. 30401407.

Jens Andersen.

Gællespalten marts 2017

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.