Der indbydes hermed til generalforsamling mandag d. 5 februar, 2018 kl 19.00 i klubhuset, Spejlborgvej 5, Brønderslev.

Hvis man ønsker forsalg behandlet på generalforsamlingen skla forslaget være formanden i hænde senest mandag d. 28 januar. Lovændringsforslag skal dog fremsendes senest 1. november.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden beretter, herunder udvalgsberetningerne
  3. Regnskab og status
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand (Jens Andersen afgår efter tur)
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Samuel Sonne, Peter Kristensen og Martin Rubæk. Alle afgår efter tur)
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisorsuppleant
  10. E.v.t.

Vel mødt på generalforsamlingen og husk medlemsbevis.

P.b.v.

Jens Andersen

 

Næste senior arrangementer

tirsdag 30. januar 2018
Klubaften
mandag 5. februar 2018
Generalforsamling
tirsdag 6. februar 2018
Klubaften
tirsdag 13. februar 2018
Klubaften
tirsdag 20. februar 2018
Klubaften

Næste pensionist arrangementer

mandag 5. februar 2018
Generalforsamling

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.