Da der desværre ikke er kommet nok stof ind til at dette nummer af Gællespalten. Derfor udkommer bladet ikke i juni, som det plejer. Bladets fremtid vil blive taget op på det næste bestyrelsesmøde. Så hvis man vil sikre bladets forsatte bestående, må medlemmerne til at sende små historier ind til bladet.

Så begynder havørred sæsonen snart igen. Det har været et koldt forår, og kystfiskeriet har ikke udmærket sig særligt meget. Vi håber på en god sæson i åen, selvom varslerne ikke tegner for godt.

Jeg skal minde om, at man skal orienterer sig godt om, hvornår jagt tiderne er, så man ikke kommer ud for en vådeskudsulykke. Jeg skal endvidere minde om de særlige regler for fiskeriet hos Knud Thing, som har fiskeret mellem Jerslev Bro og Ålborgvej. Her er fiskeriet lukket i bukkejagten i perioden 16-5 til d. 15-7. Udenfor denne periode skal man, når man fisker her, huske at hejse markeringsballonen og tage den ned, når man går hjem. Man skal også benytte de orange hattebånd, som finde ved masten. Man skal parkere på forhøjningen ved gyllebeholderen og gå resten af vejen til åen. Endelig er fiskeriet forbudt hele sæsonen opstrøm broen på sydsiden af åen.

Der er nu blevet gennemført en del af de projekter med at fjerne spærringer og erstatte dem med udlægning af gydegrus og skjulesten, som i.flg vandrammeplan 1 skulle gennemføres i Ryå- systemet. Der arbejdes stadig på nogle af dem, så der kan godt forekomme perioder med grumset vand. Det er imidlertid ikke forurening, men blot tegn på, at der arbejdes et sted i åen. Vi ser frem til store forbedringer for ørredernes gydning med projekterne.

Vandrådsarbejdet er nu oppe på fulde omdrejninger. BLF er repræsenteret i Vandråd Limfjorden ved Samuel Sonne; og undertegnede er med for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Opgaven i vandrådet er, at der skal tages nogle vandløb ud af vandrammeplan 2, som gælder i perioden 2015- 2021. De vandløb, der ikke forbliver i vandrammeplanen får en noget dårlige beskyttelse mod indgreb.                                                                                                                                                                            Her er der kommet et oplæg, som vandrådet skal tage stilling til. Vandrådet består Af 20 personer fra forskellige organisationer og interessegrupper, således at der er en ligelig fordeling mellem erhvervs- og miljøinteresser.

Indtil sommerferien skal vandrådet arbejde med de små vandløb med et oplandsareal på under 10 kvadrat-kilometer. Herefter kommer der nye retningslinier for, hvordan vi skal behandle de kunstige eller stærkt modificerede vandløb. Dette arbejde skal være færdigt i december 2017, så der er virkelig damp under kedlerne.

Indtil videre ser det ud til, at der på landsplan er godt 900 småvandløb, som af forskellige grunde skal tages ud af vandplanen. Her hos os er der indtil videre kun få småbække, som foreslås taget ud, men lad os nu se, hvad det videre arbejde fører til.

Majturen var igen i år godt arrangeret, men selvom der var godt vejr, kom der kun 19 deltagere. Det er virkelig skuffende, for der er lige meget arbejde med at arrangere turen uanset, hvor mange deltagere, der møder op. Desuden gav turen også underskud. Den traditionsrige majtur bliver gennemført til næste år, men hvis der ikke sker bedre fremmøde, må bestyrelsen revurdere, om der stadig er basis for denne tur.

BLF har fået 30.000 kr. fra Ø. Brønderslev Sparekassefond til nyt tag og mere isolering på klubhuset i Spejlborgvej. Det bliver så en opgave her i året at få det lagt op. Vi siger tak til fonden for det store tilskud, som nok skal hjælpe med at spare på varmeregningen.

Medlemmerne ønskes en god sæson ved åen.

P.b.v.

Jens Andersen

Næste senior arrangementer

tirsdag 19. december 2017
Klubaften - Æbleskiver og gløg

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.