Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at fiskeriet ved Knud Things jorder er lukket i forbindelse med bukkejagten

Dette gælder i perioden fra 16/5 - 15/7

rådyr

Aftalen med Knud Thing er som følger:

  1. Inden fiskeriet påbegyndes, skal du hejse signal i masten. Tages ned ved endt fiskeri
  2. Orange hattebånd skal benyttes, husk at aflevere ved endt fiskeri
  3. Fiskeri er ikke tilladt på begge sider af åen i perioden 16/5-15/7
  4. Udenfor disse datoer er fiskeriet tilladt nedstrøms broen på sydsiden og op- og nedstrøms broen på nordsiden af åen
  5. Parkering skal foregå på dæmning ved gyllebeolder

Bestyrelsen anbefaler at læse følgende artikel Jagt

Gællespalten marts 2017

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.